Specyfikacje techniczne

Nazwa towaru Waga produktu Szerokość z powrotem
do ściany, mm
Szerokość przedniej
ścianki, mm
pannel thickness, mm
Outside corner 0,1 kg/rm 35 30 8-10
Inside corner 0,1 kg/rm 35 20 8-10
Data aktualizacji:20.04.2017