Specyfikacje techniczne

Nazwa towaru Jednostki
miary
Waga produktu Width, mm długość, m
Штаxетник стандартний rm 0,4 kg/rm 80 6
Штахетник под заказ rm 0,4 kg/rm 80 arbitralny